February 4, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

НАПНУ ВІДЗНАЧАЄ СВОЄ ТРИДЦЯТИРІЧЧЯ​

1 min read

Академік НАНУ і НАПНУ Василь Кремень похвалився у соцмережах виходом у світ монографії «Національна академія педагогічних наук України: 1992-2022 рр.» до 30-річчя заснування академії. Видання вийшло за загальною редакцією академіка НАН України, академіка НАПН України В.Г. Кременя.

Монографія містить матеріали, що відображають періоди становлення та розвитку НАПН України, її відділень, наукових установ та їх колективів.

У книзі представлено історичну роль НАПН України у становленні й розвитку національної системи освіти; розкрито дослідницький потенціал; окреслено пріоритети діяльності з наукового і методичного забезпечення національної освіти. Наголошено на першочергових завданнях у сучасних реаліях воєнного стану – захисті суверенітету і територіальної цілісності України, задачах освіти щодо підготовки та виховання громадян в умовах війни та повоєнного відновлення країни, посилення європейської інтеграції. Йдеться про конкретні відповіді педагогіки і психології в умовах світової глобалізації та інших викликів людству.

Видання адресовано освітянам, науковцям, усім, хто опікується функціонуванням і розвитком освіти, її науковим і методичним супроводом, здійснює наукові дослідження та експериментальні розробки в галузі освіти, педагогіки і психології.

З монографією можна ознайомитися в Електронній бібліотеці НАПН України.

* * *

До теми:


P. S. Тут буде доречно нагадати, що інтелектуальна еліта України з холодною байдужістю поставилася до Звернення, яке може відіграти вирішальну роль у долі України і в підтримці, поширенні й реалізації якого вона мала б бути аванґардом. Додати свій підпис і зробити кілька наступних кроків ніколи не пізно…

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.