November 28, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

A SCHOOL YEAR LIKE NO OTHER | НАВЧАЛЬНИЙ РІК, НЕ СХОЖИЙ НА ІНШІ

2 min read

ENG | УКР

A SCHOOL YEAR LIKE NO OTHER

Starting Off Academic Year in Ukraine, September 1st. It is supposed to start today and it is totally different because of Russian Federation’s full-scale bloody invasion.

More than 5 Million children left their home. Almost half of them fled abroad. Those who fled abroad have to study in different society, in different culture maybe in different language. Those who stayed in Ukraine may not have chance to study formally. Many of them will study in shelters converted to classrooms living in fear of air strikes.
Which one is lucky? Both of them are lost.

This is Ethnocide. This is what Putin has long planned and how he wanted to destory Ukraine and Ukrainian culture slowly and systematically.

Cities will be restored. There will appear new and much better road, building. Economy will recover but lost young generation can’t be.

Korkut Ozgen

* * *

НАВЧАЛЬНИЙ РІК, НЕ СХОЖИЙ НА ІНШІ

Початок навчального року в Україні 1 вересня. Він має розпочатися сьогодні і зовсім інший через повномасштабне криваве вторгнення Російської Федерації.

Понад 5 мільйонів дітей покинули свої домівки. Майже половина з них втекла за кордон. Ті, хто втік за кордон, мають навчатися в іншому суспільстві, в іншій культурі, можливо, іншою мовою. Ті, хто залишився в Україні, можуть не мати можливості навчатися формально. Багато з них навчатимуться в притулках, переобладнаних під класи, і живуть у страху перед повітряними ударами.
Кому пощастить? Обидва вони втрачені.

Це етноцид. Це те, що Путін давно планував і як він хотів повільно і планомірно нищити Україну та українську культуру.

Міста будуть відновлені. З’явиться нова і набагато краща дорога, будівництво. Економіка відновиться, але втраченого молодого покоління бути не може.

Коркут Озґен


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Отже, додайте свій підпис до Звернення:

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.