May 27, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

KYIV RYSING E-BOOK LAUNCHED | ВИХІД ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ «СХОДЖЕННЯ КИЄВА»

2 min read

ENG | УКР

KYIV RYSING E-BOOK LAUNCHED

In summer I was asked to help, by Nicolai Kiskalt, who is a driving force behind an eBook, contributed to by 130 consultants in Ukraine and many others, each one doing so without payment. Pro Bono as the saying goes.

Today is Ukraine’s ‘Day of the Defender’ and this eBook has been launched.

Defenders are not only military, and I pay tribute to the hard working contributors who have produced this eBook under the stresses and strains of war.

Despite these stresses and strains, a compendium of facts, knowledge, insights and perspectives has been formed into a highly professional and impressive publication.

This eBook is certainly worthy of respect, trust and interest.

For many, it provides the foundational understanding of Ukraine, and having read it, I can vouch for the high quality.

I want to ask you to download, read and gain knowledge from this eBook.

I would ask you to share it with as many people you know with an interest in Ukraine. Have confidence in what is written, while understanding that events continue, many of which are capable of changing the course of the narrative.

And, I would ask you to appreciate the work of the 130 and the production team. The men and women of Ukraine who undertook this project with energy, enthusiasm and commitment, despite all that is happening.

In closing my post, I want to send my congratulations to the 130 and the production team.

Well done guys, you deserve to be remembered, rewarded and given considerable credit for the great work you did.

Congratulations and a round of applause, to each and every one. A good deed, not to be forgotten.

Brendan Murphy

* * *

ВИХІД ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ «СХОДЖЕННЯ КИЄВА»

Влітку мене попросив допомогти Ніколай Кішкальт, який є рушійною силою створення електронної книги, до якої долучилися 130 консультантів в Україні та багато інших, кожен з яких робив це безкоштовно. Pro Bono, як говориться.

Сьогодні в Україні «День захисника», і ця електронна книга була запущена.

Захисники — це не лише військові, і я віддаю належне працьовитим учасникам, які створили цю електронну книгу під час стресів і навантажень війни.

Незважаючи на ці стреси та напруги, компендіум фактів, знань, ідей і перспектив був сформований у високопрофесійну та вражаючу публікацію.

Ця електронна книга, безумовно, гідна поваги, довіри та інтересу.

Для багатьох вона дає фундаментальне розуміння України, і, прочитавши її, я можу ручатися за високу якість.

Я хочу попросити вас завантажити, прочитати та отримати знання з цієї електронної книги.

Я б просив вас поділитися нею з якомога більшою кількістю знайомих людей, які цікавляться Україною. Довіряйте написаному, розуміючи, що події тривають, багато з яких здатні змінити хід оповіді.

І я просив би вас оцінити роботу 130 і команди виробництва. Чоловіки та жінки України, які взялися за цей проект з енергією, ентузіазмом і відданістю, незважаючи на все, що відбувається.

На завершення я хочу привітати 130 і команду виробництва.

Молодці, ви заслуговуєте на те, щоб вас пам’ятали, винагороджували та віддавали значну оцінку за виконану вами чудову роботу.

Вітаємо та бурхливі оплески кожному. Добра справа, що не забувається.

Брендан Мерфі

Юлія та Олексій Порошенки спільно з асоціацією випускників INSEAD заснували проект UAhelpinfo.org — мета якого — полегшити процес пошуку необхідної допомоги в Україні та за кордоном для тимчасово переміщених українських родин.

From UWIN | Від УСІМ:

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.